Oportunitats

Aprofitar els buits que estan menyscabant la compacitat dels teixits urbans consolidats per tal de garantir la centralitat de les noves promocions, es dona resposta a problemes urbans específics. Versió preliminar, anirem ampliant cassos.

Llegenda
  • Espais
  • Projectes

Habitatge Jove Caldes

¿Qué soluciones existen para evitar que la gente joven abandone su territorio en busca de vivienda asequible? ¿Podemos construir de forma rápida y sostenible sin incrementar el precio por...

SANT PACIÀ

Es tracta d’un microsolar privat on no hi ha possibilitat de desenvolupar un edifici d’habitatge col·lectiu. Consta que en algun moment es va sol·licitar llicència per a construir un habi...