Imatge
Axonométrica volum Cesire

Axonométrica volum Cesire

Categoría
Oportunitat

Instituto CESIRE AULATEC

Subtítulo
Remunta sobre centre educatiu
Cos

 

 

Aquest equipament educatiu està situat en el sud del barri del Raval de Barcelona, a menys de cent metres de les Rambles. També conegut com CESIRE AULATEC, es tracta d'una antiga escola pública con baixa intensitat d'edificació. Els edificis, de cert interès arquitectònic i avui dia molt infrautilitzats, deixen entre ells volums buits importants i molt susceptibles de ser aprofitats con nova edificació.

 

54

Usos actuals: educatiu.

Titularitat: Pública

Façana: 25+11,5=36,5m

Equipament ampliable

Les necessitats d'espai actuals del CESIRE són sensiblement inferiors a les prestacions de l'edifici que ocupa, concretament en l'actualitat sol s'usen aproximadament el 50% dels seus espais, corresponent a un dels dos blocs que configuren l'immoble.

34

El present estudi proposa tres alternatives per a la possible intervenció:

ALTERNATIVA 1. L'ampliació de l'equipament en la seva façana al carrer Guttemberg, damunt de l'actual sala d'actes amb un sistema constructiu industrialitzat lleuger, per a acollir un cert nombre d'habitatges, i la reconversió del bloc en desús en allotjaments i habitatges, conservant el caràcter i l'aparença general de l'edifici.

ALTERNATIVA 2. A més de l'anterior, la conversió d'un dels dos blocs d'aules en allotjaments, conservant la seva actual volumetria.

ALTERNATIVA 3. Similar a l'anterior, però ampliant l'altura del bloc existent intervingut, passant de la PB+3 actuals a PB+6, una ampliació parcial en altura molt d'acord amb el caràcter de l'Avinguda Drassanes, on abunden els blocs elevats per sobre de l'altura habitual en el barri, en general situats de forma transversal a l'adreça de l'avinguda.

 

5454rttr

- Viabilitat urbanística: mitjançant Modificació Puntual del PGM, redactat com a esborrany per l'equip ATRI.

- Encaix arquitectònic, dins dels paràmetres urbanístics previstos.

- Prestacions de l'edifici: 15 habitatges i 12 allotjaments.

- Previsió d'inversió: 1,6 milions d'euros (sense comptar impostos).

- Mapa d'agents:

Propietat: Ajuntament de Barcelona.

Usuari: Consorci d'Educació de Barcelona (Ajuntament+Generalitat).

Condicionants i relació entre agents: Revisar marc de cessió d'ús.

 

546y

 

4t3