Imatge
Màster d'Habitatge Públic

Màster d'Habitatge Públic

Categoría
Article

Màster d'Habitatge Públic

Subtítulo
Participació en un mòdul del Màster d'Habitatge Públic de l'Escola d'Arquitectura de la Universitat del País Basc
Cos

Des de l'Escola d'Arquitectura de la Universitat del País Basc -al costat del Departament de Medi Ambient, Planificació Territorial i Habitatge del Govern Basc i la Delegació en Bizkaia del Col·legi Oficial d'Arquitectes Basc-Navarrès (COAVN Bizkaia)- hem format part del Màster d'habitatge Públic. Amb alguns membres de l'equip de ATRI: Jon Andoni Begiristain (UPV/EHU), Alejandro Giménez Imirizaldu (Universitat Politècnica de Catalunya), David Juarez (Straddle3) i David Bravo (ATRI), hem desenvolupat un mòdul del programa curricular durant la tercera i la quarta setmana del mes de febrer.

L'objectiu d'aquest màster és formar especialistes d'alta capacitació, que donin resposta als nous reptes de l'Habitatge de Protecció Pública: des del coneixement de les necessitats socials, les polítiques i la normativa, al disseny i execució de solucions arquitectòniques noves o la intervenció en les existents. El mateix, ofereix una formació transversal que integra coneixements de gestió amb competències d'anàlisis i recerca i habilitats de disseny i desenvolupament tècnic en l'àmbit residencial de protecció pública. Aspira a ser únic i referent en l'Estat, coordinant els seus continguts amb les polítiques del Govern Basc en matèria de VPP (habitatge de protecció pública) com a garantia de la seva pertinència i connexió amb l'actual problemàtica real. Compta amb prestigiosos referents en l'àmbit de la gestió i el disseny de VPP com a docents i combina teoria, pràctica, contacte amb experts i visites que permeten aprofundir en el coneixement avançat de matèries de màxima demanda, relacionades amb les necessitats socials, les noves tipologies residencials, l'eficiència energètica, la sostenibilitat i la construcció industrialitzada.