Imatge
Curso Arquitectures Modulars aplicades a l'Habitatge

Curso Arquitectures Modulars aplicades a l'Habitatge

Categoría
Article

Curs Arquitectures Modulars aplicades a l'Habitatge

Subtítulo
Des de la Escola Sert del COAC Catalunya, hem realitzat el curs Arquitectures modulars aplicades a l'habitatge. Dissenyat al costat de Gerardo Wadel de Societat Orgànica i #LaCasaporelTejado i Jon Begiristain de Eulia Arkitektura i Atri.city
Cos

Assistim a un moment d'efervescència en l'aplicació de processos d'industrialització a la construcció d'habitatges. Aquest curs brinda la modularidad com a mitjà d'optimitzar els processos de construcció de l'habitatge i millorar les seves prestacions, entenent-se com a economia, rapidesa d'execució, reversibilitat, adaptabilitat a diferents requeriments tant d'ús com d'espai urbà. Es dedica, en ell, especial atenció també a l'aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental. El curs posa el focus en la pràctica, estudiant diferents exemples destacables per la seva qualitat arquitectònica i ambiental. Es preveu, en el desenvolupament de tot el mòdul, complir amb alguns objectius específics: oferir un estat de la qüestió en matèria d'arquitectura modular, a través d'experiències concretes i exemples de diferents àmbits; aportar eines de disseny orientades a aquesta mena d'arquitectures, analitzant estudis tipològics que atenguin diferents contextos; entendre i comparar les tècniques més comunes, ateses les característiques d'execució; i aplicar criteris ecològics a l'arquitectura residencial industrialitzada, determinant les seves formes de validació.