Imatge
autoconstruccion

autoconstruccion

Categoría
Metodologia

Disseny col·laboratiu amb els futurs usuaris

Subtítulo
Proponemos una metodología proyectual que introduzca la flexibilidad en diferentes capas del proceso, y que se trabaje conjuntamente con los futuros habitantes
Cos

“L’estructura de suport posseeix la capacitat intrínseca per acceptar canvi i transformació sense que es perdi la coherència ni el diàleg amb l’existent, sense comprometre les eficiències necessàries per construir projectes i, per tant, ciutats denses i compactes.”

“En l’estructura de suports, el control de les decisions de disseny és col·lectiu. En les unitats separables el control és individual.”

“L’acte de fer arquitectura és un acte de participació, un diàleg local que respon a l’acte d’habitar i que està ancorat tant en la cultura com en la història d’un lloc. “

“La recerca d’estratègies per al disseny d’habitatges on la flexibilitat, la capacitat de canvi i transformació i la participació de l’usuari es tractin de forma integral és una tasca impostergable.”

“Hem d’ancorar el nostre treball en l’enteniment que la finalitat de l’habitatge com a tema no recau en el disseny del projecte, ni tan sols en la seva construcció, sinó en l’acte més sublim i profund d’habitar.”

«Soportes: vivienda y ciudad», por Andrés Mignucci y N. John Habraken

 

32r

 

#ATRI beu d’una tradició que proposa que l’espai habitacular no ha de ser el producte d’una reflexió professional abstracta, aliena als desitjos i necessitats de les persones usuàries, ni als canvis en la vida d’aquestes persones i inclús a la possibilitat de que aquestes persones marxin i deixin el seu espai en mans d’altres.

Proposem una metodologia projectual que introdueixi la flexibilitat en diferents capes del procés, i que es treballi conjuntament amb les futures habitants tant com sigui possible. Afortunadament, a l’Europa del segle XXI, les dinàmiques de disseny col·laboratiu estan prou madures perquè això no suposi cap complicació inassolible, sent de fet Catalunya un dels referents en quant a professionals del disseny, l’arquitectura i l’urbanisme sensibles a la qüestió participativa, així com de moviments ciutadans que reivindiquen el dret a la participació en matèria d’arquitectura i ciutat. Cada cas s’hauria d’estudiar en detall, però la participació dels futurs habitants en la configuració i l’equipament dels espais comuns i la possibilitat de intervenir en las fases d’acabament del seu habitatge.

Amb aquest sistema, a més de la participació, voldríem promoure l’adaptabilitat a diferents esquemes de convivència, la perspectiva de gènere, el sentiment de pertinença i la integració social. Partim del supòsit que el sistema d’adjudicació dels habitatges permeti conèixer un percentatge important dels futurs usuaris en fase de projecte. En aquesta fase es treballarà el programa detallat dels habitatges i dels espais comuns amb una comissió oberta als nous habitants, i es dimensionarà la capacitat de implicació dels mateixos en la fase de bricolatge assistit, l’última fase del procés d’obra que anomenem Etapa Blanca.

 

ferg