Imatge
reciclaje

reciclaje

Categoría
Relat

Construcció conseqüent amb el medi ambient

Subtítulo
El sistema #ATRI proposa l’ús de sistemes constructius que responguin al repte ambiental
Cos

El sistema #ATRI proposa l’ús de sistemes constructius que responguin al repte ambiental. En la fase de producció d’elements prefabricats es faran servir principalment fusta i acer per tal d’aconseguir mòduls autoportants i eficients.

S’està conduint una recerca dels sistemes de prefabricació amb fusta, prioritzant els fabricants del nostre territori, contemplant sistemes basats en laminats massius i en sistemes composats (sandwich).

En estructures metàl·liques, estem contemplant, per un costat, l’ús de sistemes estructurals desmuntables tipus mecano, basats en bigues alveolars, reutilitzables, i per un altre en la possibilitat de reutilitzar contenidors de transport tipus ISO.

Per exemple, Barcelona és una de les principals ciutats portuàries de la Mediterrània. Al seu port de mercaderies, arriben cada any des de llocs com la Xina milions de contenidors que tenen una vida útil molt curta. Es tracta d’elements modulars econòmics, fàcilment transportables, lleugers però resistents i concebuts per ser apilats de manera estable fins a cinc plantes. Des dels anys 60, l’arquitectura ha experimentat en molt diverses ocasions amb la reutilització de contenidors de mercaderies per disposar d’estructures metàl·liques per a la construcció. L’estratègia #ATRI planteja donar continuïtat a aquesta tradició per aconseguir estructures econòmiques, lleugeres, reversibles i d’execució ràpida.