Imatge
Congreso

Congreso

Categoría
Article

III Congreso Internacional de Vivienda Colectiva Sostenible

Cos

El III Congrés Internacional d'Habitatge Col·lectiu Sostenible es va realitzar del 16 al 18 d'abril 2018 a Guadalajara-Mèxic en col·laboració amb el Laboratori d'Innovació, Disseny i Ciutat de l'Escola d'Arquitectura, Art i Disseny del Tecnològic de Monterrey.

Com en anteriors edicions els dies previs al Congrés es desenvoluparan Activitats Complementàries. Durant els dies 11, 12, 13 i 14 d'abril de 2018 es realitzarà el Taller Habitar el Present-Rehabilitació i els dies 14 i 15 es realitzaran diferents Recorreguts per Guadalajara per a conèixer alguns barris de la ciutat. Com a complement a les aportacions dels articles s'obrirà oportunament una convocatòria per a la presentació de posters dels treballs realitzats sobre habitatge col·lectiu.

Els articles que es van exposar en el congrés estaven organitzats segons cinc eixos temàtics (els subtemes són orientatius): normativa i gestió, revisions històriques, projectes-tipologies, indicacions per a la valoració de l'habitatge col·lectiu i rehabilitació de barris.