Imatge
rebliment buits

rebliment buits

Categoría
Implementació

Rebliment dels buits

Cos

El darrer pas de l'estratègia consisteix a edificar els buits obtinguts. Això requereix cinc fases diferenciades. En primer lloc, caldrà habilitar la base que ha de rebre la nova edificació, ja sigui amb la inserció de sanejaments i fonaments als terrenys de solars buits o espais lliures com amb la preparació constructiva dels edificis a remuntar i el seu eventual reforç estructural.

 

r5g

A partir d'aquí, se succeiran tres fases constructives que es poden designar com «obra negra», «obra grisa» i «obra blanca».

L'«obra negra» inclou totes aquelles operacions de prefabricació en taller que serveixen per preparar elements modulars traslladables, que inclouran l'estructura, la coberta o els tancaments de façana. Aquesta fase es pot iniciar mentre es desenvolupen els procediments burocràtics necessaris per a l'obtenció de la llicència i acaba en el moment en què els elements prefabricats es disposen en obra, en un temps molt reduït.

L'«obra grisa» i l'«obra blanca» es basen en operacions constructives de petit calat que estan a l'abast del teixit productiu d'escala menuda. La primera consisteix en l'acabat dels elements comuns de l'edifici i en les seves instal·lacions principals. Es desenvolupa a partir de la contractació de professionals locals i de petites i mitjanes empreses.

 

4t

 

L'«obra blanca» consisteix en la configuració participativa dels espais comuns per part dels futurs usuaris i en la possibilitat de deixar les unitats residencials inacabades, per tal d'abaratir la seva construcció i també per evitar distribucions programàtiques que no s'adapten a les necessitats reals dels futurs ocupants. Els usuaris que puguin i ho vulguin, se les faran seves acabant-les amb les seves pròpies mans, tot comptant amb l'assessorament dels tallers de bricolatge assistit. La darrera fase comprèn totes aquelles tasques de manteniment i, fins i tot, d'eventual desmuntatge de l'edificació, que també estaran basades en els principis de l'economia circular, la reducció sostenible de residus i la redistribució d'oportunitats entre les mans petites.

 

t43554