Imatge
gestion

gestion

Categoría
Implementació

La gestió: com es fa un #atri?

Cos

Esquema gràfic que resumeix el protocol de gestió d'ATRI. Per a una millor comprensió visiteu els altres apartats relatius a gestió d'aquesta secció, on s'expliquen els diferens passos amb detall.

 

34t4